Warimpex podsumował I kwartał 2013

hotel angeloPierwszy kwartał 2013 przyniósł firmie Warimpex liczne pozytywne impulsy w obszarze transakcji, projektów deweloperskich i wzmocnienia struktury finansowania.

Wyniki hoteli w I kwartale utrzymywały się na stałym poziomie. Uwzględniając joint ventures, udało się uzyskać niewielki wzrost w wysokości 2%. W zakresie spółek podlegających pełnej konsolidacji łączne przychody ze sprzedaży spadły o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie na skutek niższej wartości usług deweloperskich dzięki ukończeniu biurowca Le Palais Offices w Warszawie. Wskutek sprzedaży 50%-owego udziału w Hotelu angelo w Monachium na początku roku wskaźnik EBITDA wzrósł ponad dwukrotnie do 2,1 mln Euro.

Tradycyjnie najniższe w pierwszym kwartale całego roku przychody w branży hotelarskiej z jednej strony i stałe koszty oraz planowe odpisy amortyzacyjne z drugiej strony skutkowały w sumie ujemnym całościowym wynikiem finansowym okresu w wys. 4,3 mln euro.

Należy przy tym uwzględnić fakt, że przychody hoteli ze sprzedaży w kolejnych dwóch kwartałach z reguły są o około jedną trzecią wyższe niż w I kwartale, a IV kwartał był także znacznie lepszy od wyników z początku roku. W związku z tym należy założyć, że dobry wynik operacyjny pozwoli – podobnie jak w poprzednich latach – nadrobić wynik finansowy netto za I kwartał – mówi Franz Jurkowitsch, prezes zarządu Warimpexu. Dobry wynik za porównywalny kwartał 2012 roku został poza tym zniekształcony efektem nadzwyczajnym, ponieważ wówczas miało miejsce zwiększenie wartości udzielonych pożyczek, którego dzisiaj nie ma.

Wyniki segmentów działalności

Przychody ze sprzedaży w segmencie „Hotels & Resorts“ w ujęciu proporcjonalnym były w okresie sprawozdawczym nieco wyższe niż w roku 2012 (+2 %). Średnia liczba dostępnych pokoi spadła wskutek sprzedaży 50%-owego udziału w hotelu angelo w Monachium. Także w efekcie tej transakcji oraz braku dodatnich różnic kursowych Net Operating Profit segmentu spadł o 5 % do 4,6 mln Euro. Przychody ze sprzedaży segmentu „Development & Asset Management” wzrosły o 29 % z 1,8 mln Euro do 2,3 mln Euro. Jest to głównie zasługą wpływów z czynszów z wynajmu AIRPORTCITY St. Petersburg, skompensowanych niższymi przychodami z usług deweloperskich.

Wzmocnienie struktury finansowania

Pod koniec lutego 2013 r. udało się osiągnąć porozumienie z rosyjskim Sberbankiem w sprawie refinansowania kredytu w wys. 37 mln Euro na dwa hotele przy międzynarodowym porcie lotniczym w Jekaterynburgu (4-gwiazdkowy angelo Hotel i 3-gwiazdkowy Liner Hotel). Dzięki temu krótkoterminowe zobowiązania Warimpexu zmniejszyły się z ok. 80 mln Euro na dzień 31.12.2012 do ok. 36 mln Euro na dzień 31.03.2013. Również w lutym w Polsce została wyemitowana najpierw obligacja, po której – w związku z wyraźnym zainteresowaniem ze strony inwestorów już w kwietniu nastąpiła emisja obligacji zamiennej. Przychody z tego tytułu wyniosły w sumie ok. 21,8 mln euro.

Transakcje

Na początku roku Warimpex rozpoczął sprzedaż udziału w Hotelu angelo w Monachium oraz sąsiadującej z nim działki budowlanej na rzecz UBM – partnera joint venture. W Le Palais Offices w Warszawie oczekiwane jest zakończenie sprzedaży opcji wykupu, kolejne transakcje są negocjowane.

Projekty deweloperskie i perspektywy

W I kwartale udało się ukończyć aż trzy projekty: w lutym został otwarty Le Palais Office w Warszawie i jest już w przeważającej części wynajęty. W pierwszej fazie projektu AIRPORTCITY St. Petersburg – w ramach joint venture wspólnie z CA Immo i UBM – pozyskano najemcę na wszystkie pomieszczenia w postaci spółki zależnej koncernu Gazprom. Bardzo dobre wyniki odnotował również Hotel Crowne Plaza St. Petersburg. W marcu otworzył swoje podwoje Palais Hansen Hotel Kempinski w Wiedniu, wspólny projekt z firmami Strauss & Partner Development, Wiener Städtische Versicherung i Wien Holding. Większość luksusowych mieszkań w hotelu została już sprzedana.

W kolejnych miesiącach najważniejsze jest ukończenie AIRPORTCITY St. Petersburg. Konkretnie chodzi o trzeci wieżowiec biurowy „Zeppelin“ o powierzchni ok. 15 000 m², znajdujący się aktualnie w stanie surowym. Podpisano już list intencyjny z renomowanym najemcą w sprawie jego wynajmu. W Budapeszcie rozpoczyna się modernizacja drugiego wieżowca w kompleksie Erzsebet. Również w tym przypadku jest już potencjalny najemca.

Rzadko który rok rozpoczynał się dla Warimpexu tak aktywnie, jak ten. Już na dzień bilansowy 31.3.2013 udało nam się na niemal wszystkich naszych głównych rynkach podjąć odpowiednie kroki, podczas których korzystaliśmy z doświadczeń z końca 2012 roku i dokonanej wówczas bardzo korzystnej sprzedaży Hotelu InterContinental w Warszawie. To doskonały punkt wyjścia dla bieżącego roku – kończy Jurkowitsch.

źródło: Warimpex

Piotr Cieślak w zespole Globalincentive.pl

Następny »

Nowy hotel powstaje na Mierzei Wiślanej

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *